Köpupplevelse i butik

Alla människor vill ha en bra upplevelse när dem handlar i en butik. Många företag eftersträvar att kunderna ska få en bra upplevelse och ett bra bemötande. Man vill ju både som konsument och som företag kunna komma tillbaka till butiken och därför är det så viktigt med en bra upplevelse. Servicen är det som värderas högst, att kunden får en bra service gör även att kunden vill komma tillbaka till butiken, samt att de ofta rekommenderar butiken vidare till sina bekanta, nära och kära. På så sätt går butiken runt och kan fortsätta sin verksamhet. Det är väldigt uppenbart att om butiken inte genererar några pengar så kan den inte vara kvar. Så om butiken inte får några kunder så kommer den heller inte generera några pengar, vilket slutligen kommer resultera i att butiken går i konkurs.

En bra upplevelse genererar fler kunder

Som ovan nämnts så är servicen mycket viktig. Det innebär att man ska kunna serva konsumenten i den utsträckning som det är möjligt, för att kunden ska bli nöjd. Det är viktigt att personalen som jobbar i butiken har ett trevligt bemötande och är så behjälpliga de kan. Om kunden ber om hjälp så är det viktigt att man ska kunna bemöta kunden så gott det går, men man får dock ha i åtanke att alla människor är olika och alla har olika behov, därför är det bra om man har just erfarenhet i kundservice och bemötande.

Man får också tänka på att alla kunder kommer inte alltid bli nöjda, även om man som personal har försökt att bemöta kundens behov på allra bästa sätt så kan kunden trots det vara missnöjd. Men för de flesta människor räcker det med att man har ett trevligt bemötande och försöker hjälpa dem i den mån det går. Människor gillar inte att vänta eller köa, så om butiken har den ekonomiska möjligheten att anställa en extrapersonal så kommer det hjälpa till i att kunderna får en bättre upplevelse i butiken. Men om man däremot inte har möjligheten att ha fler anställda i butiken så får man helt enkelt tänka på att vara extra bemötande om man har en kund som är missnöjd.

Upplevelsen i butiken

Även om kundservicen är det allra viktigaste så finns det andra saker som man bör tänka på när man driver en butik. Kunderna ska också få en behaglig upplevelse när dem besöker butiken. Utseende, utbud och priser är också viktiga faktorer för att en kund ska få en bra köpupplevelse när den handlar i en butik. Människor vill att det ska vara enkelt, därför är det bra om man inte krånglar till det för mycket i butiken. En rörig butik kan ge kunden en dålig upplevelse. Det är bra om man har tydliga skyltar som tydligt visar vart produkterna står, så att kunden lätt kan hitta det den söker. Att butiken känns hemtrevlig och städad gör också att butiken blir mer inbjudande och lockar till sig fler kunder. Det är också bra om det rör sig personal i butiken så att kunden kan be om hjälp om den är i behov av det.