Kostnaderna

Dags för del två i ämnet produktplacering eller som bolagen så fint vill kalla det, produktintegrering. Detta är något som blir ett allt mer vanligt fenomen i inte bara filmer utan all typ av media som sänds i tv-rutan eller på filmduken.