Smarta produktplaceringar på exempelvis IKEA

Produktplacering innebär att en reklamköpare placerar sina produkter som en del av scenografin i tv-program eller filmer och att dessa används av skådespelarna i produktionen, detta som ett alternativ till reklamfilmer.

Produktplacering är idag en miljardindustri i TV och filmens värld. Det syns även i musikvideor och i skönlitteratur. Huvudsaken till produktplacering är främst att företagen vill visa upp sina produkter i en naturlig miljö och detta är en nödvändig inkomstkälla för filmproduktionerna. Det blir även kostnadseffektivt för varumärkesinnehavarna och producenterna av filmen eller tv-programmet får mindre produktions- och reklamkostnader. Produktplacering är inget nytt i exempelvis Hollywood. Där sponsrade tobaksbolagen Hollywoodfilmer med cigaretter som visades upp av skådespelarna redan på 1920-talet. Som det är idag kan man inte undgå att överösas av mer eller mindre synliga produktplaceringar när man ser en amerikansk film. Sverige är produktplacering däremot en nyare företeelse. Inte förrän 1982 i och med filmen Göta Kanal gjorde båtmärket Storebro en satsning på produktplacering genom att förse filmteamet med två båtar som i utbyte skulle visas upp flitigt i filmen. Produktplaceringens framfart och växande marknad beror mycket på att reklam mitt i filmer och serier på TV har tappat sin slagkraft eftersom man idag kan välja att utnyttja play-tjänsterna som blir fler och fler, vilket innebär att reklam oftast kan spolas förbi.

Där livet händer

IKEA har länge varit en av Sveriges mest populära möbelkedjor tack vare att det är en naturlig del av svenskarnas hem. Det är som IKEA:s slogan säger ”där livet händer”. I IKEA:s filmer lyfter man fram produkterna på flera olika sätt, exempelvis en hel rumslösning – ett kök, en toalett, ett sovrum – eller så handlar det om en enstaka produkt – en nalle, en pall, en lampa – och detta görs avsiktligt utan mall för att det inte ska blir förutsägbart. I IKEA:s senaste film innebär produktplaceringen en ensam nalle som lyfts fram som en trygghet i och med filmens fina, vardagsnära och känslosamma berättelse om en adoption och den känsliga processen som detta innebär för ett barn. IKEA visar på hur oerhört viktigt det är med att skapa en trygg boendemiljö för barnet och nallen symboliserar denna tryggheten. Det blir här en bra produktplacering eftersom det är en naturlig del av filmen och tittaren tänker inte direkt på att den här nallen egentligen är hela reklamidén. En tydlig eller klumpig produktplacering kan göra tittaren irriterad och även sända ut fel signaler om placeringen inte är genomtänkt in i minsta detalj.

Man kan se tre olika nivåer av ekonomiska strukturer som finns inom produktplacering av olika varumärken beroende på hur mycket produkten syns. Nivå 1 består av produkter som spelar en aktiv roll och syns i filmen – exempelvis nallen i IKEA:s reklam. I nivå 2 vill man att varumärket ska förknippas med filmen – exempelvis visa upp en påhittad image genom att använda James Bonds karaktär i reklamkampanjer – och i nivå 3 innebär det att man har köpt rätten att använda och sälja produkter som länkas till filmens varumärke.